Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

1. Γενικά

Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., εφεξής αναφερόμενη ως Henkel, σέβεται την ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Τώρα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγει η Henkel καθώς και για το πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Θα μάθετε, επίσης, πώς εσείς, ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Τυχόν αλλαγές της εν λόγω Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων θα δημοσιεύονται στην σελίδα αυτή. Αυτό θα σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για το ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων δεν ισχύει για ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) στις ιστοσελίδες της Henkel.

2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όνομα υπεύθυνης εταιρείας: Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Διεύθυνση της υπεύθυνης εταιρείας: Κύπρου 23, 183 46, Μοσχάτο, Αθήνα

Η Henkel χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρωτίστως για να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες της εν λόγω ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα μόνο σε περιπτώσεις που αποτελεί νομική υποχρέωση ή δικαίωμα ή εφόσον ο εν λόγω χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στη Henkel. H Henkel αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα ιδίως για τους εξής σκοπούς:

Όταν οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα, η Henkel αυτομάτως συλλέγει και αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η διεύθυνση IP ή το αναγνωριστικό του αντίστοιχου τερματικού, το οποίο χρησιμοποιούμε για τη μετάδοση του ζητηθέντος περιεχομένου (λ.χ. ιδίως περιεχόμενα, κείμενα, εικόνες και πληροφορίες προϊόντων καθώς και φακέλους δεδομένων που παρέχονται προς μεταφόρτωση κλπ.), τη δραστηριότητα των χρηστών στο πλαίσιο της ιστοσελίδας, τον τύπο του αντίστοιχου τερματικού, το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της χρήσης.

Η Henkel αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες το πολύ για 7 ημέρες με σκοπό την αναγνώριση και καταστολή τυχόν κακής χρήσης.

Η Henkel χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες και για λόγους βελτίωσης της παρουσίασης των υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών, καθώς και των γενικών διαχειριστικών εργασιών.

Πέραν αυτού, η Henkel διαγράφει ή ανωνυμοποιεί τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων IP, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και μόλις αυτά πλέον δεν απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων βασίζεται στις διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες δεδομένου ότι (1) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή της ιστοσελίδας, ή (2) η Henkel έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον για τη διασφάλιση και ενίσχυση της λειτουργικότητας και της άνευ ελαττωμάτων λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και προσαρμογής στις ανάγκες των χρηστών.

3. Περαιτέρω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πίνακας αιτήματος ενδιαφερόμενων (Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας)

Μπορεί να έχετε δώσει τα δεδομένα επικοινωνίας σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας (Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας). Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για την απάντηση στο αίτημά σας.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης της Εταιρείας με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

5. Web Tracking

Webtrekk

Η ιστοσελίδα αυτή συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα για σκοπούς προώθησης και βελτιστοποίησης μέσω της χρήσης της τεχνολογίας Webtrekk. Τα εν λόγω δεδομένα αποθηκεύονται και εν συνεχεία υπόκεινται σε επεξεργασία επί τη βάση ανωνυμοποιημένων ή ψευδωνυμοποιημένων προφίλ χρηστών (αναλόγως της εκάστοτε τεχνολογίας και της ενεργοποιημένης υπηρεσίας). Τα προφίλ αυτά των χρηστών αποθηκεύονται σε αρχεία Cookies ή σε άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες, ως αναφέρεται ανωτέρω. Εκτός των δεδομένων που συλλέγονται κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα (ως αναφέρεται ανωτέρω), ενδεχομένως να αφορά επίσης και πληροφορίες σχετικές με την ιστοσελίδα που χρησιμοποιείτε για να μας επισκεφθείτε, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, εάν υπάρχουν, καθώς και λέξεις αναζήτησης που έχετε χρησιμοποιήσει για να βρείτε την ιστοσελίδα μας. 

Χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μας, τα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια των τεχνολογιών Webtrekk δεν χρησιμοποιούνται για να αναγνωριστεί ένας επισκέπτης ατομικά και δεν συνδυάζονται με κανενός είδους άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συγκεκριμένου χρήστη.

Στο βαθμό που τα εν λόγω δεδομένα θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία λαμβάνει χώρα βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες δικαιολογούν την επεξεργασία δεδομένου ότι (1) η Henkel έχει έννομο συμφέρον προσαρμογής της ιστοσελίδας τους της στις ανάγκες των χρηστών της, ή (2) τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή για σκοπούς προώθησης και βελτιστοποίησης και ο χρήστης δεν έχει εκφράσει την αντίρρησή του για τη χρήση αυτή.

Αντίρρηση για την συλλογή δεδομένων

α) Μπορείτε να υποβάλλετε αντιρρήσεις για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων πατώντας τον εξής σύνδεσμο: Έχω αντίρρηση για την αποθήκευση δεδομένων

Για να αποκλεισθεί ο διαδικτυακός έλεγχος μέσω Webtrekk στην παρούσα ιστοσελίδα, έχει εγκατασταθεί ένα αρχείο διαγραφής (opt-out cookie). Το αρχείο cookie έχει εγκατασταθεί για το όνομα τομέα, ανά πρόγραμμα περιήγησης και υπολογιστή. Συνεπώς, εάν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας από το σπίτι και από το γραφείο ή χρησιμοποιώντας διαφορετικά προγράμματα περιήγησης, θα πρέπει να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε την αποθήκευση δεδομένων μέσω οποιασδήποτε συσκευής ή προγράμματος περιήγησης.

α) Ενναλακτικά, μπορείτε να προβάλετε τις αντιρρήσεις σας και αποτρέψετε την αποθήκευση των αρχείων cookies μέσω αντίστοιχης ρύθμισης στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας αυτής.

Επισκεφθείτε την πολιτική Προστασίας Δεδομένων του παρόχου μας για να ενημερωθείτε περαιτέρω για τον εντοπισμό μέσω διαδικτύου (web tracking): Webtrekk Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

6. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων/ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Ανά πάσα στιγμή δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, έχετε και τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα διόρθωσης
  • Δικαίωμα διαγραφής
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αντίστοιχη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων
  • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (από την 25η Μαΐου 2018)

Δικαίωμα αντίρρησης

Σε περίπτωση επεξεργασίας που περιλαμβάνει και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διεξάγεται επί τη βάση εννόμου συμφέροντος της Henkel, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Η Henkel θα παύσει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός εάν η Henkel μπορεί να αποδείξει ότι συντρέχουν σημαντικού λόγοι για την εν λόγω επεξεργασία, οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας και οι οποίοι υπερτερούν των συμφερόντων σας, των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία τίθεται για την άσκηση ή υπεράσπιση κατά αξιώσεων. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία ή επιθυμία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε στείλετε e-mail ή επιστολή υπ’ όψιν: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ, Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής (email: dataprotection_greece@henkel.com).

7. Χρήση των Plug-ins των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα Plug-ins (“plug-ins”) των διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ενσωματωμένα στις ιστοσελίδες μας. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες («πάροχοι»). Οι πάροχοι αυτοί είναι:

Το Facebook λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Για μία γενική εικόνα των plug-ins του Facebook plug-ins και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: https://developers.facebook.com/docs/­plugins

Το Twitter λειτουργεί από την Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ (“Twitter”). Για μία γενική εικόνα των επιλογών (buttons) του Twitter και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Το Instagram παρέχεται από την Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ („Instagram“). Για μία γενική εικόνα των plug-ins του Ιnstagram και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: http://blog.instagram.com/post/­36222022872/introducing-instagram-badges

Το LinkedIn παρέχεται από την LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (“LinkedIn”). Για μία γενική εικόνα των plug-ins του LinkedIn και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: https://developer.linkedin.com/plugins#

Για να ενισχύσετε την προστασία που παρέχεται στα δεδομένα σας κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, τα εν λόγω plug-ins εγκαθίστανται ως “2-click buttons.” Αυτή η μορφή ενσωμάτωσης διασφαλίζει ότι κατά την πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που περιέχει τέτοια plug-ins, δεν συνδέεστε αυτόματα με τους servers του παρόχου. Όνο εάν ενεργοποιήσετε τα plug-ins και ως εκ τούτου επιτρέψετε την εν λόγω μετάδοση δεδομένων, τότε το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει ένα άμεσο σύνδεσμο στους servers του παρόχου. Το περιεχόμενο των διαφόρων plug-ins μεταφέρεται τότε από τον εν λόγω πάροχο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εν συνεχεία εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Το plug-in λέει στον πάροχο σε ποια από τις ιστοσελίδες μας έχετε εισέλθει. Εάν, κατά τη διάρκεια περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε συνδεθεί στον δικό σας λογαριασμό χρήστη με τον αντίστοιχο πάροχο, ο τελευταίος θα δύναται να συλλέξει τα ενδιαφέροντά σας, ήτοι τις πληροφορίες στις οποίες εισέρχεστε με τον λογαριασμό χρήστη σας. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας plug-in (λ.χ. το πάτημα του κουμπιού «Like», η παράθεση σχολίου), και η εν λόγω πληροφορία θα διαβιβαστεί από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας στον πάροχο για τήρηση.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη συλλογή και χρήση δεδομένων από παρόχους και σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητές σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής υπό αυτή τη μορφή μπορείτε να βρείτε στις πολιτικές προστασίας δεδομένων/απορρήτου των παρόχων:

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Twitter: https://twitter.com/privacy

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Instagram: https://help.instagram.com/­155833707900388/

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy