• Επικοινωνία
  • Add to My Content
  • Κοινοποίηση
???label.menu???
???label.search???

Στοιχεία έκδοσης

Παροχέας Υπηρεσίας:

Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο: Φίλιππος Μηναΐδης (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος), Γιώργος Τσουνάκης ( Αντιπρόεδρος) & Μέλη: Χρήστος Μπάσιος, Giancarlo Dalbesio & Joachim Jaeckle

Διεύθυνση:

Κύπρου 23,
183 46, Μοσχάτο
Αθήνα

Τηλέφωνο:

+30 210 4897200
+30 210 4897105 (Fax)

Στοιχεία:

ΑΦΜ : 094022890
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕ.ΜΗ: 123385801000
ΑΜΑΕ 1175/01ΝΤ/Β/86/655
Επικοινωνία