Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας

Ο διάλογος με το κοινό είναι πολύ σημαντικός για εμάς! Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε ή εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Για πληροφορίες , συμβουλές και παρατηρήσεις σχετικά με τα απορρυπαντικά & οικιακά καθαριστικά προϊόντα, επικοινωνήστε, χωρίς χρέωση, με την γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλ. 800 11 70800.

Για πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, επικοινωνήστε, χωρίς χρέωση, με την γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλ. 800 100 1898.

Για πληροφορίες , συμβουλές και λύσεις σχετικά με τις βιομηχανικές συγκολλητικές ουσίες και τα χημικά επεξεργασίας επιφανειών, επικοινωνήστε με την γραμμή εξυπηρέτησης στα τηλ. +30 210 4897200 / +30 210 4897201.

Για πληροφορίες , συμβουλές και λύσεις σχετικά με τα καταναλωτικά προϊόντα συγκόλλησης, επικοινωνήστε με την γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλ. +30 210 4897215.

Εταιρεία / Υπηρεσία καταναλωτών *
400

Προσωπικά δεδομένα

30
40
60
20
80
25
80

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για την απάντηση στο αίτημά σας.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης της Εταιρείας με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πώς η Henkel επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων.


* Προκειμένου να σας παρέχουμε γρήγορα σχόλια, είναι απολύτως απαραίτητο να μας στείλετε τις πληροφορίες που επισημαίνονται με κόκκινο αστερίσκο. Οι υπόλοιπες πληροφορίες είναι προαιρετικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, προτάσεις ή αιτήματά σας.