Τοπική παρουσία

Τα σημεία παρουσίας μας ανά τον κόσμο και η διεθνής κουλτούρα μας διαμορφώνουν το παγκόσμιο "στίγμα" μας. Τα προϊόντα και οι τεχνολογίες Henkel διατίθενται σε όλον τον κόσμο. Με εργαζομένους σε περισσότερα από 120 έθνη και τοποθεσίες εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο, επιτυγχάνουμε μια ισχυρή παρουσία, τόσο στις ώριμες όσο και στις αναδυόμενες αγορές.