Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

1. Γενικά

Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., εφεξής αναφερόμενη ως Henkel, σέβεται την ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Τώρα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγει η Henkel καθώς και για το πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Θα μάθετε, επίσης, πώς εσείς, ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. 

Τυχόν αλλαγές της εν λόγω Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων θα δημοσιεύονται στην σελίδα αυτή. Αυτό θα σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για το ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων δεν ισχύει για ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) στις ιστοσελίδες της Henkel.

2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όνομα υπεύθυνης εταιρείας: Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Διεύθυνση της υπεύθυνης εταιρείας: Κύπρου 23, 183 46, Μοσχάτο, Αθήνα

Η Henkel χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα πρωτίστως για την παροχή αυτού του ιστότοπου στους χρήστες και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και ασφάλειας αυτού του ιστότοπου. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται μόνο στη βάση άλλων νόμιμων υποχρεώσεων ή αδειών ή εάν ο αντίστοιχος χρήστης έχει δώσει τη συναίνεσή του στη Henkel. 

H Henkel αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα ιδίως για τους εξής σκοπούς:
Όταν οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα, η Henkel αυτομάτως συλλέγει και αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η διεύθυνση IP ή το αναγνωριστικό του αντίστοιχου τερματικού, το οποίο χρησιμοποιούμε για τη μετάδοση του ζητηθέντος περιεχομένου (λ.χ. ιδίως περιεχόμενα, κείμενα, εικόνες και πληροφορίες προϊόντων καθώς και φακέλους δεδομένων που παρέχονται προς μεταφόρτωση κλπ.), τη δραστηριότητα των χρηστών στο πλαίσιο της ιστοσελίδας, τον τύπο του αντίστοιχου τερματικού, το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της χρήσης.

Η Henkel αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες το πολύ για 7 ημέρες με σκοπό την αναγνώριση και καταστολή τυχόν κακής χρήσης. 

Η Henkel χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες και για λόγους βελτίωσης της παρουσίασης των υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών, καθώς και των γενικών διαχειριστικών εργασιών.

Πέραν αυτού, η Henkel διαγράφει ή ανωνυμοποιεί τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων IP, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και μόλις αυτά πλέον δεν απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων βασίζεται στις διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες δεδομένου ότι (1) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή της ιστοσελίδας, ή (2) η Henkel έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον για τη διασφάλιση και ενίσχυση της λειτουργικότητας και της άνευ ελαττωμάτων λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και προσαρμογής στις ανάγκες των χρηστών.

Στους παραλήπτες των συλλεγόμενων δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνονται μέλη των αρμόδιων εσωτερικών τμημάτων, άλλες θυγατρικές εταιρείες της Henkel, εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών (π.χ. για τη φιλοξενία και τη διαχείριση περιεχομένου, πρακτορεία μάρκετινγκ, άλλοι τρίτοι πάροχοι εάν αυτό είναι απαραίτητο για τις υπηρεσίες που παρέχουν), αρχές κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων και εξουσιών τους, σε περίπτωση, για παράδειγμα, επίσημου αιτήματος εκ μέρους τους, ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για την καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Henkel και των τρεχόντων ή μελλοντικών αγοραστών εταιρειών της Henkel σε περίπτωση μιας επιχειρηματικής συναλλαγής, όπως μιας πώλησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς.

3. Περαιτέρω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πίνακας αιτήματος ενδιαφερόμενων (Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας)

Μπορεί να έχετε δώσει τα δεδομένα επικοινωνίας σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας (Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας). Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για την απάντηση στο αίτημά σας.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες επί τη βάση του ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση των δεδομένων για περισσότερο χρονικό διάστημα, λ.χ. στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης της Εταιρείας με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο ανωτέρω σκοπός ή για όσο χρόνο απαιτείται σε περίπτωση που υφίστανται νομικοί περιορισμοί ως προς τη διατήρησή τους.

4. Αρχεία Cookies, Pixel, Δακτυλικά αποτυπώματα και παρόμοιες τεχνολογίες

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρές μονάδες δεδομένων που αποθηκεύονται προσωρινά στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπού μας. Ένα cookie συχνά περιλαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο είναι ένας τυχαία δημιουργημένος αριθμός που αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Μερικά λήγουν στο τέλος της περιήγησής σας στον ιστότοπο. Άλλα παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα τεχνικά απαραίτητα cookies θα χρησιμοποιούνται αυτόματα. Άλλα cookies (ή παρόμοιες τεχνολογίες) θα εφαρμόζονται μόνο βάσει πρότερης συγκατάθεσής σας. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies. Τα cookies πρώτου μέρους είναι αυτά που τοποθετούνται από τον ιστότοπο στον οποίο γίνεται η επίσκεψη και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies τρίτων μερών είναι αυτά που τοποθετούνται από άλλους οργανισμούς που χρησιμοποιούμε για διάφορες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης που τοποθετούν cookies εκ μέρους μας ώστε να μας ενημερώσουν για το τι αρέσει και τι δεν αρέσει στον ιστότοπό μας. Επιπλέον, ο ιστότοπος που επισκέπτεστε ενδέχεται να περιέχει ενσωματωμένο περιεχόμενο, για παράδειγμα, από το YouTube, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να ορίζει τα δικά του cookies.

Ένα pixel είναι συνήθως μια διάφανη εικόνα όχι μεγαλύτερη από 1-pixel x 1-pixel, που τοποθετείται στον ιστότοπο για τη συλλογή δεδομένων όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η ώρα πρόσβασης ή cookies που έχουν οριστεί προηγουμένως με σκοπό την εξατομίκευση περιεχομένου ή την πιο αποτελεσματική και πιο εύκολη περιήγηση. Χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με τα cookies καθώς τα pixels δημιουργούν και διαχειρίζονται cookies.

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει, ο ιστότοπος θα συλλέγει δεδομένα σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα μιας συσκευής, το πρόγραμμα περιήγησης, τη γλώσσα, τις εγκατεστημένες γραμματοσειρές, τη διεύθυνση IP, τα πρόσθετα προγράμματα και περαιτέρω πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, μια συσκευή δύναται να αναγνωριστεί εκ νέου για σκοπούς μάρκετινγκ σχετικούς με τον χρήστη. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας και τη χρήση τους, στον ιστότοπο μας στην ενότητα «Cookies» και «Ρυθμίσεις Cookies». Εκεί, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας την αντίστοιχη ρύθμιση cookies. 

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει, αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία της Mapp Digital υπόψιν της Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115, Berlin, Germany, η οποία έχει έδρα στη Γερμανία. Για τον σκοπό αυτό, γίνεται εγκατάσταση ενός cookie στη συσκευή σας. Αυτό το cookie θα συλλέγει δεδομένα όπως πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής, της διεύθυνσης IP σας, τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και την ώρα πρόσβασης. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία στη βάση ανώνυμων ή ψευδώνυμων προφίλ χρηστών (ανάλογα με την αντίστοιχη τεχνολογία και την υπηρεσία που λαμβάνει χώρα). Τα προφίλ χρηστών αποθηκεύονται στα cookies ή σε άλλες παρόμοιες τεχνολογίες όπως ορίζονται παραπάνω. Εκτός από τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο, (όπως ορίζονται παραπάνω), η συλλογή δεδομένων μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε για να μας επισκεφτείτε, τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε ενώ είστε μαζί μας και, κατά περίπτωση, τυχόν όρους αναζήτησης που έχετε χρησιμοποιήσει για να βρείτε τον ιστότοπό μας.

Χωρίς ρητή συγκατάθεση από τους χρήστες μας, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των τεχνολογιών Mapp δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση του επισκέπτη και δεν συνδυάζονται με άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον αντίστοιχο χρήστη. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον εντοπισμό μέσω διαδικτύου (web tracking) στην πολιτική Προστασίας Δεδομένων του παρόχου μας:
https://mapp.com/privacy/ 

Δικαίωμα ένστασης στη συλλογή δεδομένων 
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies». Εάν αποδέχεστε σε γενικές γραμμές τη χρήση cookies, ωστόσο δεν αισθάνεστε άνετα με τη χρήση του cookie της Mapp Intelligence, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον  σύνδεσμο και να ορίσετε ένα cookie εξαίρεσης. Το cookie ορίζεται για τον αναγνωρισμένο τομέα, ανά πρόγραμμα περιήγησης και ανά συσκευή. Επομένως, εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας από το σπίτι και τη δουλειά ή μέσω διαφορετικών προγραμμάτων περιήγησης, θα πρέπει να αρνηθείτε την αποθήκευση δεδομένων σε κάθε συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης.

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το «Google Ads», μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («Google»), με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μεθόδων οι οποίες θα απευθυνθούν εκ νέου σε εσάς. Κατά την επίσκεψη τον ιστότοπό μας, το «Google Ads» εγκαθιστά ένα cookie στη συσκευή σας. Με αυτό το cookie, η Google επεξεργάζεται τις πληροφορίες που δημιουργούνται από τη συσκευή σας σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, τις αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας και τις μεθόδους διαφήμισης, καθώς και τη διεύθυνση IP σας, τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί προηγουμένως και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, με σκοπό την ανάλυση και οπτικοποίηση μιας μέτρησης κατά προσέγγιση των διαφημίσεών μας και της προβολής εξατομικευμένων διαφημίσεων. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να καθοριστεί το εάν διαφορετικές τελικές συσκευές ανήκουν σε εσάς ή μέλη της οικογένειάς σας. Με τη λειτουργία «Remarketing», οι χρήστες του ιστότοπού μας μπορούν να ταυτοποιηθούν εκ νέου και να αναγνωριστούν σε άλλους ιστότοπους στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (π.χ. στην αναζήτηση Google ή στο YouTube) και διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά τους να μπορούν να προβληθούν σε αυτούς. 

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ΗΠΑ δεν εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Οι κρατικές αρχές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα λόγω των νόμων μαζικής επιτήρησης. Μόλις αποκαλυφθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας και ενδέχεται να μην μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα.

Επιτρέποντας τα cookies στον ιστότοπο της Henkel, αποδέχεστε τη χρήση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων από την Google όπως αυτή περιγράφηκε προηγουμένως.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στις υπηρεσίες Google εδώ: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Δικαίωμα ένστασης στη συλλογή δεδομένων: 
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies». Εάν αποδέχεστε σε γενικές γραμμές τη χρήση cookies, ωστόσο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε εξατομικευμένες διαφημίσεις, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μεμονωμένης προσαρμογής των ρυθμίσεων σας στην Google ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο πρόγραμμα εξαίρεσης

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει, με το Google Campaign Manager 360, χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, για την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε εσάς. Για τον σκοπό αυτό, η Google εγκαθιστά ένα cookie στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP σας. Εκτός από τη διεύθυνση IP, τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής, τους ιστότοπους στους οποίους έγινε επίσκεψη και την ώρα πρόσβασης, αυτό το cookie συλλέγει και πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και τις διαφημίσεις στις οποίες κάνατε κλικ. Αυτό επιτρέπει στην Google και στους ιστότοπους συνεργατών της να προβάλλουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα βάσει των προηγούμενων επισκέψεων σε σελίδες της Henkel ή άλλους ιστότοπους. Τα cookies του Campaign Manager χρησιμοποιούν έναν ψευδώνυμο αριθμό αναγνώρισης που έχει οριστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να ελέγχουν την οθόνη και τις ελκυστικές διαφημίσεις. Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησής σας αναγνωρίζεται κατά την προβολή διαφημίσεων και ανατίθεται σε μία ομάδα στόχο. Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας από την Google, επομένως σας επιτρέπουν να γίνετε εκ νέου στόχος διαφημίσεων από τη μια πλευρά (π.χ. εντός του πεδίου εφαρμογής του «Google Ads») στους ιστότοπους της Google και από την άλλη πλευρά (π.χ. εντός του πεδίου του «Google Campaign Manager 360») στους ιστότοπούς μας και - ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας - όταν επισκέπτεστε ιστότοπους άλλων συνεργατών. 

Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου, για τους χειριστές ιστότοπων και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου.

Η Google ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε σκοπό, όπως τη δημιουργία προφίλ και τη σύνδεση των δεδομένων σας με άλλα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς (π.χ. μέσω του Λογαριασμού σας στην Google).

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, θα μεταφέρονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα αποθηκεύονται εκεί. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ΗΠΑ δεν εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Οι κρατικές αρχές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα λόγω των νόμων μαζικής επιτήρησης. Μόλις αποκαλυφθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας και ενδέχεται να μην μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα.

Επιτρέποντας τα cookies στον ιστότοπο της Henkel, αποδέχεστε τη χρήση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων από την Google όπως αυτή περιγράφηκε προηγουμένως.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στις υπηρεσίες Google εδώ: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Δικαίωμα ένστασης στη συλλογή δεδομένων:
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies». Εάν αποδέχεστε σε γενικές γραμμές τη χρήση cookies, ωστόσο δεν αισθάνεστε άνετα με τη χρήση των cookies της Google Campaign, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Campaign Manager από την Google

Οι υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως cookies και πρόσθετα προγράμματα διαφορετικών δικτύων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενσωματώνονται στις ιστοσελίδες μας. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες («πάροχοι») μόνο αφού έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Σκοπός αυτών των υπηρεσιών είναι να σας δώσουν τη δυνατότητα να προβάλετε και να μοιραστείτε το περιεχόμενό μας με τους φίλους και τα δίκτυά σας. Οι πάροχοι αυτοί είναι:

  • To YouTube παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, και εντός της ΕΕ από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («Google»). Για μία γενική εικόνα των plug-ins του YouTube και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: https://developers.google.com/youtube/documentation

Για να ενισχύσετε την προστασία που παρέχεται στα δεδομένα σας κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, τα εν λόγω plug-ins εγκαθίστανται ως “2-click buttons.” Αυτή η μορφή ενσωμάτωσης διασφαλίζει ότι κατά την πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που περιέχει τέτοια plug-ins, δεν συνδέεστε αυτόματα με τους servers του παρόχου. Όνο εάν ενεργοποιήσετε τα plug-ins και ως εκ τούτου επιτρέψετε την εν λόγω μετάδοση δεδομένων, τότε το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει ένα άμεσο σύνδεσμο στους servers του παρόχου. Το περιεχόμενο των διαφόρων plug-ins μεταφέρεται τότε από τον εν λόγω πάροχο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εν συνεχεία εμφανίζεται στην οθόνη σας. 

Το εργαλείο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνει τον πάροχο των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί προηγουμένως, τη διεύθυνση IP σας, τις πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος διακομιστή. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε από τις λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. το να κάνετε κλικ στο κουμπί «Κοινή χρήση», ή να αφήσετε ένα σχόλιο), οι πληροφορίες αυτές θα μεταδίδονται επίσης από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στον πάροχο για να διατηρηθούν εκεί. Αυτοί οι πάροχοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε δικό τους σκοπό, όπως στοιχεία ανάλυσης, μάρκετινγκ, δημιουργία προφίλ και σύνδεση των δεδομένων σας με άλλα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς (όπως μέσω του λογαριασμού χρήστη σας με τον αντίστοιχο πάροχο), ακόμη και αν δεν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό σας σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι πάροχοι επεξεργάζονται τα δεδομένα εν μέρει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ΗΠΑ δεν εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Οι κρατικές αρχές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα λόγω των νόμων μαζικής επιτήρησης. Μόλις αποκαλυφθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας και ενδέχεται να μην μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα.

Επιτρέποντας τα cookies στον ιστότοπο της Henkel, αποδέχεστε τη χρήση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων από την Google όπως αυτή περιγράφηκε προηγουμένως.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη συλλογή και χρήση δεδομένων από παρόχους και σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητές σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής υπό αυτή τη μορφή μπορείτε να βρείτε στις πολιτικές προστασίας δεδομένων/απορρήτου των παρόχων:

Δικαίωμα ένστασης στη συλλογή δεδομένων:
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies». Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή τις ρυθμίσεις της πλατφόρμας του μέσου κοινωνικής δικτύωσής σας

5. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων/ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ανά πάσα στιγμή δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, έχετε και τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα διόρθωσης
  • Δικαίωμα διαγραφής
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αντίστοιχη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων
  • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (από την 25η Μαΐου 2018)

Δικαίωμα αντίρρησης
Σε περίπτωση επεξεργασίας που περιλαμβάνει και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διεξάγεται επί τη βάση εννόμου συμφέροντος της Henkel, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Η Henkel θα παύσει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός εάν η Henkel μπορεί να αποδείξει ότι συντρέχουν σημαντικού λόγοι για την εν λόγω επεξεργασία, οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας και οι οποίοι υπερτερούν των συμφερόντων σας, των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία τίθεται για την άσκηση ή υπεράσπιση κατά αξιώσεων.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τα αποσύρετε με ισχύ για το μέλλον.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία ή επιθυμία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε στείλετε e-mail ή επιστολή υπ’ όψιν: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ, Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής (email: dataprotection_greece@henkel.com).